Vererkersovereenkomst bij e-mailmarketing

Brievenbus

Wat is een verwerkersovereenkomst?

Een verwerkersovereenkomst regelt de verantwoordelijkheden bij de verwerking van persoonsgegevens als een bedrijf voor de verwerking een ander bedrijf inschakelt.
Iets officiŽler: Als een verantwoordelijke persoonsgegevens laat verwerken door een derde, dan is die derde partij een verwerker. Een verwerkersovereenkomst tussen beide partijen is dan verplicht. Dat geldt ook als de verwerker een dochteronderneming van het verantwoordelijke bedrijf is, of in het buitenland gevestigd is. Kortom: wanneer een verantwoordelijke het verwerken van persoonsgegevens 'uitbesteedt', is een schriftelijke overeenkomst noodzakelijk.

Onder 'verwerken' van persoonsgegevens valt al het inzien van de gegevens door een externe helpdesk.
Zie voor een volledige beschrijving: wat is een verwerkerkersovereenkomst?

Is een verwerkersovereenkomst nodig bij e-mailmarketing?

Wanneer een bedrijf een mailing verstuurd naar consumenten of naar bedrijven is alleen de toestemming van de betrokkenen of een wettelijke grondslag vereist.
Een verwerkersovereenkomst is van toepassing als een bedrijf door een ander bedrijf wordt ingeschakeld om het mailingproces mogelijk te maken. Een voorwaarde is dat daarbij persoonsgegevens worden verwerkt. Het werk van een vormgever valt hier dus buiten.

Inhoud van een verwerkersovereenkomst?

In een verwerkersovereenkomst staan o.a. de verwerkingsduur en verwerkingsdoel van de persoonsgegevens. Er moet duidelijk omschreven zijn welke gegevens verwerkt worden, evenals de manier waarop de privacy geregeld is en welke verplichtingen er gelden op het gebied van veiligheid en controle. De overeenkomst moet ook duidelijk de taken en verantwoordelijkheden schetsen wat betreft de rechten en bevoegdheden van de betrokkenen.

Lees ook