Tips & trucs voor nieuwsbrieven - en e-mail

Brievenbus

Gebruik geen webmail-adres als afzender

Zowel Gmail als Yahoo! controleren bij inkomende e-mail of de afzender een @yahoo of @gmail adres is. Wanneer dat zo is wordt gecontroleerd of het bericht inderdaad vanaf de eigen servers is verstuurd. Dit natuurlijk om spam tegen te gaan. Spammers gebruiken bij voorkeur webmail-adressen voor hun activiteiten omdat deze moeilijk traceerbaar zijn.
Ongetwijfeld zijn er meer webmail-diensten of providers die een zelfde controle (gaan) uitvoeren.
NieuwsSprinter kent al heel lang extra controles op de from-adressen.

Afmeldingen zijn niet altijd erg

Als iemand zich wil afmelden, respecteer dat. Op het moment dat het afmelden omslachtig gaat, levert dat irritatie op. Een negatief imago ontstaat en zoiets slijt maar moeizaam. Vraag niet om in te loggen: een spammerstruc is om - eerst een spambericht te sturen en dan - door het vragen om naam en wachtwoord de gegevens van de lezer te verkrijgen.
Soms wil iemand zich alleen maar tijdelijk afmelden i.v.m. vakantie of wil hij zich direct daarna aanmelden met een ander e-mailadres. Wanneer dan het afmelden problemen oplevert bent u deze klant waarschijnlijk helemaal kwijt.
Mensen die een nieuwsbrief via webmail lezen en het afmelden lastig vinden zijn snel geneigd om op een button als "Dit is spam" te klikken.
NieuwsSprinter kan een wijziging van e-mailadres eenvoudig verwerken. Men hoeft alleen het oude en het nieuwe adres op te geven en voilà, de wijziging is een feit. Als de wijziging vanuit een nieuwsbrief wordt gestart dan wordt het oude e-mailadres zelfs automatisch ingevuld.

Metatag "GENERATOR" verschijnt in paginacode

Wanneer u de html-code van een webpagina (of nieuwsbrief) bekijkt dan staat er soms in de header bijvoorbeeld:
<meta name="GENERATOR" content="MSHTML 10.00.9200.16635">
Dit betekent dat de betreffende pagina bewerkt is in Microsoft Internet Explorer (in een editor), vandaar "MS". Het versienummer erachter is letterlijk het versienummer van de gebruikte bestand mshtml.dll. Het getal voor de eerste punt is de versie van MSIE, in dit voorbeeld gaat het om MSIE 10.

Verwijzing naar vorige editie

Plaats een verwijzing in de nieuwsbrief naar de vorige editie. Als daar speciale onderwerpen in behandeld werden dan kun je ze zelfs specifiek noemen. Wanneer de nieuwsbrief uit productaanbiedingen bestaat dan is een link naar de vorige uitgave niet relevant, maar bij inhoudelijke onderwerpen is het de moeite waard.

Google houdt rekenening met uw voorkeuren

Nederland wordt steeds slimmer, net als Google. De zoekmachine onthoudt waar je naar zoekt zodat de resultaten van zoekopdrachten worden aangepast aan uw eerdere vragen. Dat is voor normaal gebruik heel plezierig. Professionele internetters moeten opletten: als zij bijvoorbeeld willen weten of een woord goed gevonden wordt dan kunnen de resultaten gekleurd zijn door eerdere zoekopdrachten. De remedie hiertegen is om de Google-cookie(s) te verwijderen.

Gebruik eens een Johnson Box

Het begrip Johnson Box zal niet iedereen iets zeggen. De uitvoering daarentegen is zeer bekend; het is een opvalllende manier om iets onder de aandacht te brengen. Meestal bovenaan een webpagina of nieuwsbrief.
Pas hem eens toe, de Johnson Box

Aanmelding met bevestiging (confirmed optin)

Volgens sommige bedrijven heeft een aanmelding met bevestiging het bezwaar dat het een drempel opwerpt; niet alle aanmelding worden definitief.
Maar het totaaleffect is belangrijker: meer geopende nieuwsbrieven, minder soft- en hardbounces, en.... minder afmeldingen. De bevestiging bij aanmelding zorgt dus voor een kwalitatief beter adressenbestand en meer geïnteresseerde lezers.

Ideeën voor onderwerp-regels of titels (subjects)

De titel van een e-mail of nieuwsbrief bepaalt mede of het bericht wordt geopend. Probeer de lezer nieuwsgierig te maken of te betrekken bij de inhoud van de mailing. Enkele manieren hiervoor zijn:
- Stel een vraag.
- Biedt een scherpe prijs of kortings-%.
- Geeft de oplossing voor een probleem.
- Personaliseer de titel.
- Haak in op een actuele gebeurtenis.

Url-verkorters zijn niet altijd handig

Url-verkorters zijn handig, of zelfs noodzakelijk, in korte berichten zoals in Twitter. Het gebruik ervan in e-mails en nieuwsbrieven is af te raden; ze kunnen spamfilters triggeren.
Zie ook: "Bit.ly gets you blocked"

Aanpassingen voor nieuwsbrieven op smartphones

Het is een open deur dat smartphones steeds meer gebruikt worden om e-mail en nieuwsbrieven te lezen. Veel van deze handhelds zijn smart genoeg om een bericht netjes en verkleind weer te geven. De gebruiker zoekt zijn weg al scrollend en zoomend. Tekstlinks zijn lastig; ze worden per ongeluk aangetikt, of zijn juist moeilijk te volgen. Gebruik buttons om het surfen op een mobiel makkelijker te maken. Dat geldt vooral voor de call to action.

Links naar Twitter, Facebook, Hyves, LinkedIn e.d.

Wilt u bij een artikel of nieuwsbrief een koppeling naar één van de sociale media aanbrengen? Gebruik dan in de Enterprise-versie een zgn. bouwsteen. Bouwstenen zijn in elke layout op te roepen en besparen u veel werk, en verminderen de kans op typefouten.
In een cms-template kunnen bouwstenen zelfs volledig automatisch worden geplaatst.

Zorg dat afmelden eenvoudig is

Als een lezer zich wil afmelden, respecteer dat. Maak het afmelden zo makkelijk mogelijk maar geef wel de optie om het adres te wijzigen. Gebruik geen authorisatie zoals een wachtwoord bij het kunnen afmelden, dit roept irritatie op. En, het zou zo maar een slimme spammertruc kunnen zijn om een loginnaam en wachtwoord te krijgen!
Zie ook: afmelden e-mailadressen

Afwezigheids-melders of Out of the office berichten

Steeds vaker worden Out of the office berichten gebruikt om duidelijk te maken dat iemand tijdelijk afwezig is. Dat is enerzijds netjes en handig voor de verstuurder, die weet dan waar hij aan toe is. Een kanttekening moet worden gemaakt bij de inhoud van dergelijke berichten. Ze bevatten namelijk namen van collega's, inclusief telefoonnummer en e-mailadres. Een harvester van e-mailadressen kan op deze manier - zeker in vakantietijd - een aardig aantal unieke adressen verzamelen.
Enkele simpele foefjes vormen al een obstakel voor het automatisch verzamelen. Vermeld bijvoorbeeld alleen het eerste deel van het e-mailadres: 'dorien@'. Of gebruik een formaat dat door mensen direct wordt begrepen: 'dorien at nieuwssprinter.nl'.

Ontdubbelen in Excel

Wanneer u e-mailadressen in een spreadsheet heeft staan en alleen unieke adressen wilt selecteren, doe dan het volgende: Kies in Excel voor Data | Filter | Uitgebreid Filter (in 2007: Gegevens | Filter | Geavanceerd). Selecteer alle velden in de kolom met e-mailadressen. Geef dan in het venster 'Uitgebreid Filter' aan 'Alleen unieke Records'. Na 'OK' worden alle dubbele adressen verborgen. Kopieer vervolgens het resultaat en plak dit in een nieuw spreadsheet.
Alle oorspronkelijke gegevens krijgt u weer terug door het Uitgebreide Filter nogmaals te kiezen, maar dan zonder unieke records. Bij het ontdubbelen blijft de eerste vermelding bewaard. Als een volgende vermelding van een adres in andere kolommen afwijkende informatie bevat dan gaat die verloren. Daardoor kan het gebeuren dat een oude vermelding wordt overgenomen en actuelere informatie verloren gaat.

Nieuwsbrieven voor verenigingen en stichtingen

Verenigingen werken vaak met een krap budget. Informatieverstrekking op papier is duur vanwege kosten voor papier, drukwerk, enveloppen, porto of bezorging. Digitale nieuwsbrieven leveren een aardige financiële besparing op en bekorten de doorlooptijd aanzienlijk.
Meer informatie over nieuwsbrief voor vereniging en stichting

Geen website, wel een nieuwsbrief

Een website is niet altijd nodig, een nieuwsbrief is soms een goedkoper en beter alternatief. Dat geldt zeker in branches waarin mensen minder geneigd zijn om een website opnieuw te bezoeken.
Lees er meer over in geen website, wel een nieuwsbrief

Nieuwe versus bestaande klanten

We zien bedrijven veel energie steken in het verzamelen van nieuwe e-mailadressen en het zoeken naar nieuwe prospects of klanten. Wist u dat het genereren van een nieuwe lead of klant vele malen duurder is dan het 'bewerken' van een bestaande klant? Een bestaande klant is makkelijker over te halen om nogmaals iets bij u te bestellen; hij kent u al en is tevreden over uw bedrijf (toch?).
Lees meer

Eenmalige mailing naar speciale groep adressen

U wilt een mailing sturen naar een eenmalige speciale selectie van adressen die al in het adressenbestand aanwezig zijn?
Maak een Excel-bestand met twee kolommen: plaats in de eerste de e-mailadressen, in de tweede een voor iedereen gelijke unieke code. Gebruik een vrij selectieveld in NieuwsSprinter om de unieke code in op te slaan. Kies bij het importeren van de adressen voor 'bijwerken'. Hierna kunnen de adressen bij het verzenden worden geselecteerd via de gebruikte unieke code.

Korte onderwerpregels geven meer resultaat

Zorg ervoor dat het onderwerp van uw mailing kort is. Dit bevordert het aantal geopende nieuwsbrieven en het aantal kliks. Een gepersonaliseerd onderwerp vergroot het resultaat nog meer.

Groot adressenbestand = groot succes?

Het lijkt mooi, een steeds groeiend adressenbestand. Toch is een kanttekening op zijn plaats. Belangrijker dan het aantal is de kwaliteit van de adressen. Gaat het om lezers die de nieuwsbrief echt lezen en mede daardoor uw producten of diensten afnemen? Bedenk dat bij abonnees die uw nieuwsbrieven niet of nauwelijks lezen het gevaar bestaat dat ze zich een keer afmelden met een 'Dit is spam' button.
Kwalitatieve adressen zorgen voor betrouwbaarder en hogere percentages in de statistiek en verkleinen de te versturen hoeveelheid nieuwsbrieven.
Het gebruik van aanmelding met bevestiging (dubbele opt-in) filtert al een eerste groep met slechts zijdelings geïnteresserde mensen.

Gegevens uit Outlook exporteren

Wilt u de gegevens van e-mailberichten nader bekijken in een programma als Excel, een backup maken van alle berichten of alle e-mailadressen van de afzenders selecteren? In Outlook Office kan dat eenvoudig.
Kies vanuit het menu Bestand voor Importeren en Exporteren. In de wizard die start kiest u voor 'Naar een bestand exporteren'. In het volgende scherm geeft u aan in welk bestandsformaat de gegevens moeten worden opgeslagen. Excel is een goede keuze. Daarna kunt u de Outlook-map selecteren die u wilt exporteren. Vervolgens kunt u nog een naam en locatie opgeven. Als u klikt op 'Aangepaste velden toewijzen' is het mogelijk om bepaalde velden mee te nemen. Hierna kan de export beginnen.
De exportfunctie is niet altijd geïnstalleerd, mogelijk vraagt Outlook om de installatie-cd om dit alsnog te doen.

Verstuur direct een welkombericht

Als iemand zich aanmeldt voor een nieuwsbrief dan is hij kennelijk geïnteresseerd in uw producten of diensten. Laat hem of haar niet wachten totdat de volgende editie verschijnt, of erger nog, hij post ontvangt van de concurrentie. Stuur een welkombericht.
Vertel iets over uw bedrijf en wat de lezer zoal kan verwachten. Hiervoor kunnen voorbeelden uit eerdere nieuwsbrieven gebruikt worden. Laat de nieuwsbrief ondertekenen door de directeur, of iemand met wie de klant contact heeft.
Dit is ook het moment om te vertellen hoe iemand zich kan afmelden; welkomberichten worden vaak bewaard.
NieuwsSprinter maakt het mogelijk om zelf de layout van dit welkombericht te bepalen, inclusief personalisatie. Meerdere uitvoeringen van het welkombericht zijn mogelijk. In de Enterprise-versie kan zelfs een welkom-campagne worden verstuurd.

Voor het ongehinderd doorgeven van uw nieuwsbrieven en het weergeven van alle afbeeldingen in webmail-diensten zoals Outlook.com / Hotmail en GMail is het belangrijk dat uw afzenderadres wordt toegevoegd aan het adresboek of de lijst met veilige afzenders (whitelist). Het welkombericht, of de bedankpagina na het aanmelden, is de aangewezen plek hiervoor.

Behandel bounces met zorg

Traditioneel is een harde bounce een e-mailadres dat niet bestaat. Recent doet zich echter de ontwikkeling voor dat e-mail en nieuwsbrieven oplopen tegen agressieve spamfilters. Het gevolg van deze overijverige filters is dat ze ook uw post kunnen weigeren. Concludeer daarom niet te snel dat een adres niet bestaat. Als controle kunt u deze adressen een eenvoudig (tekst)mailtje sturen. Hiermee omzeilt u eventuele spamfilters. Als een adres ook dan bouncet, is de kans groot dat het adres inderdaad niet (meer) bestaat.
Als u gebruikmaakt van aanmelding met bevestiging (confirmed of dubbele optin) dan wordt een niet bestaand adres direct ontdekt. Maakt iemand een typefout bij het invullen dan komt hij zelf snel achter het probleem omdat hij geen bevestiging ontvangt.
Wanneer een adreslijst opeens meer bounces dan gebruikelijk geeft, is het de moeite waard de oorzaak te onderzoeken. De Enterprise-versie van NieuwsSprinter geeft u inzicht in de afzonderlijke bounces per batch en per adres.

Inhaken op actuele gebeurtenissen

Wanneer u een actuele gebeurtenis betrekt in uw mailing dan verhoogt dat de attentiewaarde aanzienlijk. Bij een belangrijke sportgebeurtenis kunt u bijv. een onderwerp gebruiken als Bent u ook in de winning mood? Enige creativiteit in copywriting is natuurlijk gewenst. Bij gebruikmaking van een template is de layout al gereed en kunt u de nieuwsbrief snel versturen.
Meer onderwerpen voor nieuwsbrieven

Klantprofielen

Als het goed is heeft u een marketingplan, omzetdoelstelling en targets gedefinieerd. Ja toch? Het plannen van campagnes wordt eenvoudiger als u weet wie uw klanten zijn. Met enkele eenvoudige vragen komt een heel eind: wat is de leeftijd, opleiding, leefstijl, hobby's, inkomen, beroep, interesses?
De antwoorden op deze vragen bepalen waar u de klanten moet zoeken en hoe u ze aan moet spreken (letterlijk en figuurlijk) en wat voor soort aanbiedingen u moet doen.
Vraag nieuwe klanten of prospects gerust om enkele aanvullende gegevens. Bestaande relaties kunt u van tijd tot tijd ook vragen om extra informatie, bijv. in de vorm van een poll.

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Hoe eenvoudig kunnen de bezoekers van uw website zich aanmelden voor de nieuwsbrief?
Het zoeken en kunnen vinden van de aanmeldoptie is één, maar u kunt het aanmelden bevorderen door de link of het invulveld prominent in beeld te brengen. Doe dat op meerdere pagina's en u zult zien dat het aantal aanmeldingen stijgt.
Plaats ook een aanmeldlink onder aan uw e-mails, orderbevestigingen en andere correspondentie.

Dynamische inhoud

Bij segmentatie verstuurt u een mailing naar aparte groepen. Per groep kunt u een eigen layout gebruiken en via personalisatie kunt u de inhoud een persoonlijk tintje geven. Maar het kan nog mooier:
Een layout kan volledig variabel worden opgebouwd. Daarbij kunnen mannen een ander aanbod te zien krijgen dan vrouwen. Gebaseerd op voorkeuren of eerdere aankopen kan de nieuwsbrief verschillend worden opgebouwd. Een garage kan op die manier een bepaald merk of type auto onder de aandacht brengen dat aansluit bij de beleving van de klant.

Succes meten

NieuwsSprinter kent eigen statistieken waardoor u weet hoe vaak een item wordt gelezen via het aantal klikken op de bijbehorende link. Als u een extra parameter aan die link toevoegt dan kunt u de bezoeker volgen op uw website en weet u bij het plaatsen van een order of deze het gevolg is van het klikken op een link in de nieuwsbrief.

Kunnen lezers direct informatie ingeven in een nieuwsbrief?

Het is mogelijk om lezers teksten te laten ingeven en op buttons te laten klikken waarna de informatie verder verwerkt wordt. Voor sommige mensen is dit verwarrend, m.n. als ze een gewoon (dial-in) modem gebruiken en even moeten wachten totdat het modem verbinding heeft gemaakt.
Beter is het om een link naar een online pagina te maken. Op die webpagina heeft u meer ruimte voor bijv. een toelichting en tegelijk heeft u weer een bezoeker op uw website, wat vanuit marketingoogpunt te prefereren is.
Het gebruik van invulvelden is door de opkomst van phishing af te raden. E-mailprogramma's gaan dergelijke technieken blokkeren of signaleren als phishing. Een dergelijk predikaat van mogelijke oplichting - al is dat onterecht - is zeer ongewenst.
Meer informatie

Welkom- of speciaal bericht naar nieuwe abonnees

Bij het selecteren van de addressen voor een mailing kunt u de dag van aanmelding kiezen. Hiermee kunt u recente inschrijvingen selecteren en nieuwe abonnees een welkomstbericht of de laatste editie van de nieuwsbrief sturen.
In Enterprise kan zelfs een welkom-campagne worden verstuurd.

Voorkom dat uw nieuwsbrief als spam wordt gezien

Hoe zorgt u ervoor dat uw digitale nieuwsbrief netjes op de digitale mat valt bij uw abonnees of klanten? Wij hebben de belangrijkste regels om spam te voorkomen voor u bijeengebracht.

Onhebbelijkheden van webmail

Test de weergave van uw nieuwsbrieven in webmail zoals (Live) Hotmail.
Steeds meer mensen gebruiken webmail-diensten. Hotmail-adressen worden vaak specifiek gebruikt om nieuwsbrieven te ontvangen. Online e-mailprogramma's blokkeren verschillende soorten informatie en passen de opmaak vaak aan. Vooral bij style sheets treden problemen op.
NieuwsSprinter kan eenvoudig laten zien hoeveel adressen er per provider of webmail-dienst zijn.

Verstuur een nieuwsbrief met regelmaat

Als u te veel berichten verstuurt dan maakt u geen vrienden, maar als u er te weinig verstuurt dan maakt u geen.... klanten.
Wanneer u door inspiratie- of tijdgebrek geen nieuwsbrief kunt verzenden, dan weten nieuwe abonnees bij ontvangst van de eerste nieuwsbrief misschien al niet meer dat ze zich ervoor hebben aangemeld. Of nog erger, ze hebben van een concurrent wel informatie ontvangen!
Vermeld bij het inschrijven hoe vaak u ongeveer nieuwsbrieven verstuurt. Dat schept duidelijkheid.

Belang afzender en onderwerpregel

De afzender van e-mails wordt door de ontvanger vaak (onbewust) gecontroleerd om een eerste inschatting te maken van het belang van het bericht. Post van onbekende afzenders kan potentieel spam zijn. Als de afzender bekend is, dan leest men verder.
De onderwerpregel van een e-mail wordt altijd gelezen en bepaalt mede hoe een bericht ingeschat wordt.
Dat geldt ook voor automatische controles op spam: de afzender en het onderwerp worden als eerste gecontroleerd. Wanneer u eenmaal op een - automatische - lijst met ongewenste of geblokkeerde afzenders staat, dan komt u daar bijna niet meer vanaf.

Abonneren op verschillende nieuwsbrieven op één adres

In sommige situaties geeft een abonnee op in welke onderwerpen hij of zij geïnteresseerd is. Hij ontvangt dan nieuwsbrieven over de gekozen onderwerpen, en algemene nieuwsbrieven.
Een andere situatie is die waarin er afzonderlijke nieuwsbrieven zijn waarvoor men zich kan aan- of afmelden. Een voorbeeld daarvan is een dagelijkse nieuwsbrief naast een wekelijks overzicht. Een afmelding voor de ene nieuwsbrief hoeft niet te betekenen dat men de andere niet meer wil ontvangen.
Een dergelijke splitsing is in NieuwsSprinter eenvoudig te realiseren.

Advertenties

Vrijwel alle browsers hebben opties om banners, popups e.d. te blokkeren. Hiermee vallen veel advertentiemogelijkheden in het water of zijn minder succesvol.
Advertenties in nieuwsbrieven worden niet geblokkeerd in NieuwsSprinter als u ze opneemt als tekst, foto of klikbare link naar een website. Wanneer u deze methode niet overdrijft, dan hebben de meeste lezers er geen bezwaar tegen. In kranten, tijdschriften en andere publicaties zijn tenslotte ook advertenties aanwezig.
Het mooie van de statistieklinks in NieuwsSprinter is dat u real-time kunt meten hoe vaak mensen op bijbehorende links klikken. Neemt u advertenties voor derden op, dan is dit een instrument om af te rekenen!

Gebruik cadeau- of kortingsbonnen om adressen te verkrijgen

Niet iedereen meldt zich spontaan aan voor uw nieuwsbrief.... Was het maar waar!
U kunt mensen overhalen om zich aan te melden door iets in het vooruitzicht te stellen. Een cadeau- of kortingsbon als incentive kan daarbij succesvol zijn. Het mes snijdt aan twee kanten: u heeft een nieuwe aanmelding voor uw nieuwsbrief (en daarmee verkoopkansen) en de ontvanger is geneigd bij u een product af te nemen omdat hij die bon wil inleveren!
(Wees alert op mensen die zich alleen vanwege het presentje aanmelden)

Instellingen op de pc van de gebruiker

Nagenoeg alle e-mailprogramma's kunnen e-mailberichten - en dus nieuwsbrieven - tonen in html-weergave. Weergave in html wordt ook wel weergave met opmaak genoemd. Als een gebruiker deze optie uit heeft staan in zijn e-mailprogramma, dan krijgt hij de tekstversie van een bericht te zien. NieuwsSprinter verstuurt altijd een html-versie plus een tekstversie.
Het e-mailprogramma van de ontvanger bepaalt welke versie wordt getoond. NieuwsSprinter maakt vanuit de html-versie automatisch een tekstversie. U kunt de tekstversie inzien en wijzigen.
Boven aan de tekstversie kan een melding worden getoond die de lezer erop attendeert dat het de eenvoudige versie betreft. Daar kan een link bijstaan naar de online-versie van de nieuwsbrief (die natuurlijk in html bekeken wordt). NieuwsSprinter is ook op dit gebied intelligent omdat deze melding alléén wordt getoond in de tekstversie. De lezers die de nieuwsbrief met volledige opmaak zien, worden niet lastiggevallen met deze melding.
E-mailprogramma's: wijzigen instellingen

Grootte van opgeslagen afbeeldingen in e-mails

Een nieuwsbrief is feitelijk een e-mail. Alle documenten of bijlagen die worden meegestuurd in een e-mail, worden gecodeerd opgeslagen. Het e-mailprogramma van de ontvanger decodeert de inhoud vervolgens. Dat gaat allemaal automatisch. Handig om te weten is dat een aldus gecodeerde afbeelding in kB ca. 1,5x groter is dan het origineel. Voeg maar eens een foto toe aan een e-mail en bekijk daarna de grootte van het bericht.
Dezelfde factor geldt voor de foto's die u in een nieuwsbrief gebruikt. Als u 100 kB aan foto's invoegt dan wordt de omvang van de nieuwsbrief daarmee ca. 150 kB groter. De opmaakcodes voor html zijn voegen daar nog 10-20 kB aan toe.

Gebruik het juiste bestandstype voor afbeeldingen

Er kan veel gezegd worden over het gebruik van afbeeldingen. NieuwsSprinter staat de bestandstypes gif, jpg en png toe toe voor het versturen (de formaten tif en bmp kunnen automatisch worden omgezet naar jpg). Alle e-mailprogramma's ondersteunen deze formaten. Gebruik het jpg-formaat als u foto's of afbeeldingen verstuurt met veel kleuren. Het gif-formaat is geschikt voor grote kleurvlakken, afbeeldingen met tekst en voor de meeste logo's. Png levert de mooiste resultaten maar is meestal groter qua aantal kB's.
Een gif-bestand kent slechts 256 kleuren waardoor het ongeschikt is voor foto's. Een jpg-bestand kent de mogelijkheid tot compressie: de foto kan in een mindere kwaliteit worden opgeslagen waarbij het aantal kB's afneemt. Kies de optimale combinatie van kwaliteit en bestandsgrootte. Bedenk dat als een afbeelding 10 kB kleiner wordt, hij in de nieuwsbrief ca. 15 kB minder ruimte inneemt.

Houd de teksten kort en bondig

We leven tegenwoordig in een 'zap-cultuur'. Alles moet snel en leuk zijn. Zonder een waardeoordeel uit te spreken moeten we hier rekening mee houden. Als we de aandacht van onze klanten willen trekken, dan moeten we hun tegemoetkomen in hun lees- en surfgedrag.
Zorg daarom dat uw mailing niet te lang is en een duidelijke indeling heeft. Presenteer de informatie in korte, hapklare brokken. Weet dat het gebruik van afbeeldingen een hoge aandachtswaarde heeft en de inhoud van uw nieuwsbrief 'smeuïger' maakt.
Vermeld een link naar de plek waar men online verder kan lezen. Door het gebruik van statistieklinks kunt u vervolgens meten hoeveel mensen echt geïnteresseerd waren in het onderwerp.
Wat te doen als er geen (grote) website is.

Laat een derde uw nieuwsbrief controleren

Het klinkt oubollig, maar laat een extra paar ogen uw mailing controleren. Dat is niet alleen voor taal- of typefouten, maar ook voor de opmaak en het testen van de links. Gebruik de optie Verzend één nieuwsbrief om de nieuwsbrief naar 1, 2 of 3 personen te sturen, buiten de normale procedures om.
Vergeet niet om een nieuwe layout in verschillende e-mailprogramma's te testen om verrassingen te voorkomen.

Gebruik van Word voor html-pagina's

Het gebruik van Microsoft Word om een document op te maken en vervolgens op te slaan als html-pagina levert over het algemeen teleurstellende resultaten op. Word produceert een enorme brij aan opmaakcodes en optimaliseert vooral voor Microsoft-programma's zoals Internet Explorer en Outlook. De weergave in andere programma's is minder fraai.
Meer informatie

Reclame Code Commissie: richtlijnen

Als u 'volgens het boekje' wilt werken, of wilt weten wat gangbaar is bij het versturen van e-mailings, lees dan de Code Reclame via E-mail.
Lees ook de checklist voor verantwoorde reclame