Nieuwsbrieven en privacy

Brievenbussen

Registreren klikgedrag nieuwsbrief - schending privacy

We staan er niet bij stil, maar het registreren van opens en kliks per lezer mag niet zomaar. Toch wordt de techniek voor het tellen van geopende e-mails en de gekozen links veel gebruikt. Praktisch alle programma's om nieuwsbrieven te verzenden registreren de kliks. Per ontvanger worden de individuele kliks bijgehouden. Het betreft vooral de:

Unieke opens

Het aantal unieke opens van een mailing is het aantal lezers dat een bepaalde nieuwsbrief heeft geopend met een correctie voor dubbeltellingen per lezer. Wanneer iemand meerdere keren een nieuwsbrief opent wordt één keer openen getoond in de statistieken. Om dit te kunnen controleren of filteren is het nodig om alle afzonderlijke opens bij te houden, per lezer of per e-mailadres. Technisch gezien betekent dit ook dat bekend is hoe vaak een lezer een nieuwsbrief opent (en wanneer).

Kliks per e-mailadres

Veel softwareprogramma's registreren elke afzonderlijke klik van een abonnee zodat duidelijk wordt wie wat aanklikt (en wanneer). Op deze manier verkrijgt men inzicht in het klikgedrag per lezer.

Uitgewisselde informatie

Veel websitebezoekers weten tegenwoordig dat hun gedrag gemonitord kan worden. De meldingen over te plaatsen cookies hebben hiertoe bijgedragen.
Een klik in een nieuwsbrief brengt een lezer naar een website. Wat weinig mensen beseffen, is dat al voordat de website is geopend er informatie verzameld is. Er is bijvoorbeeld al bekend wat er aangeklikt is.
Ook als u niets aanklikt in een nieuwsbrief wordt waarschijnlijk al informatie verstuurd. De meeste nieuwsbrieven halen hun afbeeldingen op van de server. Hoe meer een nieuwsbrief op maat is gemaakt voor de lezer, hoe specifieker de informatie is die bekend wordt bij de verzender.

Toestemming nodig van betrokkenen

Feitelijk zouden verzenders van nieuwsbrieven expliciet toestemming moeten vragen van hun lezers om informatie over hun klikgedrag op te slaan omdat het privacygevoelige informatie betreft. Op zijn minst zou de lezer geïnformeerd moeten worden over wat er wordt opgeslagen. Het informeren moet gebeuren voordat de informatie wordt opgeslagen. Dat laatste betekent dat dit moet worden meegedeeld voordat de nieuwsbrief wordt verzonden. Het moment van aanmelden voor de nieuwsbrief is hiervoor het geschikte moment.

Alleen relevante gegevens vragen bij aanmelding nieuwsbrief

U mag alleen informatie van een relatie vragen die relevant is voor het doel waarvoor u die informatie wilt gebruiken. U dient daarom duidelijk aan te geven waar u de gegevens voor nodig heeft. Wanneer u alleen een digitale nieuwsbrief verstuurt heeft u geen huisadres nodig.
Er is hierbij een verschil tussen verplichte velden in een formulier en velden die overgeslagen kunnen worden.

In dit kader wijzen we op het nut van een privacystatement. Hierin staat o.a. hoe u de gegevens van een klant of websitebezoeker gebruikt. De Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) eist van u dat u die informatie aan de bezoeker verstrekt.

Zie ook: www.privacywet.eu

NieuwsSprinter gaat anders om met de privacy

NieuwsSprinter houdt niet per lezer bij wie klikt of wanneer dit gebeurt.
In de Enterprise-versie is een optie aanwezig om per e-mailadres een code mee te sturen. Deze code kan gebruikt worden door de lezer om een verandering in zijn profiel aan te brengen. De code kan ook worden gebruikt door de verzender om een conclusie te trekken over de klikactie van de lezer. Het gebruik van deze zgn. faseteller is optioneel en meestal maar voor één link in een nieuwsbrief te gebruiken.

Logfiles op servers

Elke server heeft een logboek waarin ruwe data wordt opgeslagen voor elke actie die op de website wordt gestart. Dus elke pagina die wordt geopend en elke afbeelding of video die wordt opgeroepen. Deze logfiles kunnen met speciale (statistiek)programma's worden gelezen. Er kan uit worden gedestilleerd welke browsers gebruikt worden en welke zoekwoorden mensen intypen in zoekmachines. Het klikgedrag van bezoekers kan hiermee in kaart worden gebracht. Op dit niveau is meestal niet bekend om wie het gaat (naam of e-mailadres ontbreekt).
Wanneer een link voorzien wordt van een e-mailadres of een unieke id dan kunnen de data in een logfile gebruikt worden om exact in kaart te brengen wat iemand heeft aangeklikt. Soms worden links in een mailing totaal gecodeerd zodat er alleen één lange code resulteert. U kunt er dan vanuit gaan dat in die code ook uw e-mailadres of id is opgenomen.

Persoonsgegevens en privacy-code DDMA

Zie: www.persoonsgegevens.eu
Lees ook de Privacy-code DDMA