Nieuwsbrief bounces

Postbus

Wat zijn bounces?

Bounces bij nieuwsbrieven of e-mails zijn automatisch verstuurde berichten door de ontvangende mailserver. Het betreft statusmeldingen als er problemen zijn. Het kan een melding zijn dat een e-mailadres niet bestaat of een bericht over een mailbox die vol is. In de praktijk worden ook out-of-office meldingen als bounces behandeld.

Hard-bounces en soft-bounces

Ruwweg gezien zijn er twee soorten bounces: hard en soft. Een hard-bounce is permanent. Het bekendste voorbeeld zijn meldingen over niet (meer) bestaande adressen. Een soft-bounce betreft een tijdelijke situatie zoals een melding over een volle mailbox of een mailserver die tijdelijk niet bereikbaar is.

Servermeldingen bij bounces

De meldingen die worden teruggestuurd bij problemen zijn niet te typeren als hard- of soft-bounces. Het zijn gedifferentieerde foutmelding volgens een classificatie. Deze classificatie is grotendeels gestandaardiseerd maar er zijn nogal wat uitzonderingen op. Voor een niet-technische gebruiker zijn deze exacte foutmeldingen niet te interpreteren. Vandaar dat een vertaling naar 'harde, definitieve fout' (hard bounce) en 'tijdelijk probleem' (soft bounce) praktisch is voor de gebruiker.

Geautomatiseerde verwerking van bounces

Voor de verzender van een mailing is het ontvangen van de diverse statusmeldingen een kleine irritatie die oploopt naarmate de mailingen groter worden en de terugmeldingen evenzo toenemen. Vandaar dat het plezierig is als deze meldingen op de achtergrond automatisch worden verwerkt in het verzendsysteem.

Verwerking bounces in NieuwsSprinter

Een bounces wordt in NieuwsSprinter altijd automatisch verwerkt. Real-time.
Harde bounces krijgen een speciale status zodat ze herkenbaar zijn. Deze adressen worden bij een volgende mailing overgeslagen. Zachte bounces krijgen een andere markering. Als een adres voor een derde keer een soft-bounce krijgt dan wordt dat adres niet meer gemaild omdat er kennelijk iets structureels aan de hand is.
Natuurlijk is er gelegenheid om zulke e-mailadressen te verwijderen of te corrigeren.

In de Enterprise-versie van NieuwsSprinter worden de afzonderlijke bounces opgeslagen zodat u kunt terugvinden wanneer een mailing gebounced is en met welke reden. Het teruggestuurde bericht - incl. de oorspronkelijke foutmelding van de mailserver - is hierbij beschikbaar. De meldingen zijn terug te zoeken per e-mailadres en per mailing.
Per verzending is een rapport beschikbaar met de meest voorkomende bouncemeldingen. Dit kan helpen om bepaalde problemen vroegtijdig te signaleren. Zo zijn er mailservers die aanvullende informatie meesturen over bijvoorbeeld spamgevoeligheid van de verstuurde nieuwsbrief.
De bounces worden real-time verwerkt zodat elke volgende mailing met up-to-date gegevens werkt.

Tips bij foute e-mailadressen

  • Als u twijfelt of een hard-bounce terecht is bij een adres, voer een handmatige test uit. Stuur een simpel mailtje vanuit uw normale mailprogramma zoals Outlook. Met een eenvoudig tekstmailtje omzeilt u ook eventuele (overijverige) spamfilters. Als een adres ook in deze situatie bounced, is de kans groot dat het adres inderdaad niet (meer) bestaat.
  • Als u gebruikmaakt van aanmelding met bevestiging (confirmed of dubbele optin) dan wordt een niet bestaand adres direct ontdekt bij aanmelding. Maakt iemand een typefout bij het invullen dan komt hij zelf snel achter het probleem omdat hij geen bevestiging ontvangt.
  • Controleer na elke verzending of er meer bounces dan gebruikelijk zijn. Als dat zo is, dan is het de moeite waard de oorzaak te onderzoeken.
  • Maak het lezers makkelijk om een gewijzigd e-mailadres door te geven. Plaats hiervoor een wijzig-optie in elke nieuwsbrief. NieuwsSprinter heeft hiervoor een functie in de online editor. Vergeet niet om wijzigingen eveneens door te voeren in de backoffice. Ook hierbij kan NieuwsSprinter assisteren.

Bounce-rate bij websites

Er is ook een ander soort bounces. Het begrip bounce-rate wordt hiervoor vaak gebruikt. Het gaat dan om het percentage bezoekers van een website dat na het bekijken van één pagina de website weer verlaat. De bounce-rate of het weigeringsprecentage is een populair meetpunt in Google Analytics.