Instellingen oudere e-mailprogramma's

Brievenbus Er zijn enkele belangrijke instellingen die de weergave en het functioneren van een nieuwsbrief of e-mailbericht be´nvloeden. Wij geven hieronder aan hoe u deze zelf kunt aanpassen in enkele oudere versies van e-mailprogramma's (ook wel email clients genoemd) en webmail-diensten.

Weergave

Bijna alle e-mailprogramma's kunnen een bericht in html weergeven. Wanneer deze weergave uitstaat, dan heeft dat twee gevolgen:
  • De inhoud is minder fraai omdat alle opmaak verdwenen is. Wat overblijft is pure tekst.
  • Tellers die meten of een bericht is geopend werken niet meer.

    Meer informatie over het meten van geopende e-mails en nieuwsbrieven.


Weergave html in Windows Mail In Windows Mail vindt u dit venster via het menu Extra | Opties, tabblad 'Lezen'. Hier kan worden aangegeven of 'Alle berichten zonder opmaak' moet worden weergegeven.
Wanneer de html-weergave uitstaat dan kan een individueel bericht toch in html worden weergegeven: kies menu Beeld | HTML-bericht, of de toetscombinatie Alt+Shift+H.


Weergave html in Outlook Office 2003
In Outlook Office 2003 vindt u dit venster via het menu Extra | Opties, tabblad 'Voorkeuren'. Kies de button 'E-mailopties'. Hier kan worden aangegeven of 'Alle normale e-mail lezen als tekst zonder opmaak' moet worden getoond.


Weergave html in Outlook Office 2007 en later
Vanaf Outlook Office 2007 vindt u dit venster via het menu Extra | Vertrouwenscentrum, 'E-mailbeveiliging'. Het betreft 'Lezen als tekst zonder opmaak'.
Let op: Vanaf versie 2007 wordt niet meer de alternatieve, meegestuurde platte tekst getoond, maar laat Outlook een gestripte versie van de html-code zien.


Weergave html in Outlook Office 2007 en later
In Outlook Office 2013 vindt u dit venster via het menu Opties | Vertrouwenscentrum | button Instellingen voor het Vetrouwenscentrum en dan 'E-mailbeveiliging'. Het betreft 'Lezen als tekst zonder opmaak'.
Outlook laat een gestripte versie van de html-code zien, niet een eventueel meegestuurde tekstversie van het bericht.


Weergave html in Thunderbird

In Thunderbird kiest u in het menu Beeld | Berichtopmaak als | Originele HTML om de complete opmaak te zien. De andere opties geven alleen tekst of eenvoudige versie weer.


Outlook.com / Hotmail toont een bericht altijd in html-opmaak. Hetzelfde geldt voor Gmail.

Ophalen afbeeldingen / externe inhoud

In verband met beveiliging blokkeren e-mailprogramma's steeds vaker het ophalen van 'externe inhoud'. In de meeste gevallen betreft dat afbeeldingen. NieuwsSprinter heeft hier geen last van omdat het alle afbeeldingen meestuurt.
(Bij enkele webmail-diensten moet u nog op een link klikken).
Een lezer ervaart deze blokkering doordat er afbeeldingen ontbreken in het bericht. Bovenaan staat een of button of link om de inhoud voor dit bericht op te halen of de afzender als veilig te betitelen. Er wordt om een actie van de lezer gevraagd.
Om te meten of een bericht geopend is moet html-weergave aanstaan en moet het ophalen van externe inhoud zijn toegestaan.

Weergave externe inhoud in Windows Mail In Windows Mail vindt u dit venster via het menu Extra | Opties, tabblad 'Beveiliging'. Hier kunt u aangegeven of 'Afbeeldingen en andere externe inhoud in HTML' moet worden geblokkeerd.
Wanneer de weergave van externe inhoud uitstaat dan kunnen de afbeeldingen in een individueel bericht toch worden weergegeven: kies menu Beeld | Geblokkeerde afbeeldingen.


Weergave externe inhoud in Outlook Office 2003
In Outlook Office 2003 vindt u dit venster via het menu Extra | Opties, tabblad 'Beveiliging'. Klik op de button 'Instellingen voor automatisch downloaden wijzigen'. Een nieuw venster verschijnt waarin u de instellingen kunt fine-tunen.


Weergave externe inhoud in Outlook Office 2007 en later
Vanaf Outlook Office 2007 vindt u dit venster via het menu Extra | Vertrouwenscentrum, 'Automatisch downloaden'.


Weergave externe inhoud in Thunderbird t/m versie 1.5
In Thunderbird kiest u in het menu Extra | Opties voor icoon 'Privacy'. Op het tabblad 'Algemeen' kunt u aangeven of u het 'Laden van afbeeldingen op afstand in e-mailberichten' wilt blokkeren.

Vanaf versie 2.0 is het lastiger om deze instelling te wijzigen. Vanaf 2.0 kiest u Extra | Opties, tabblad 'Geavanceerd'. Klik onderaan op de button van de Configuratie Editor. Accepteer de waarschuwing. Zoek vervolgens in het scherm About:config naar de setting mailnews.message_display.disable_remote_image. De waarde false laadt de afbeeldingen automatisch, de waarde true blokkeert de afbeeldingen.


Outlook.com / Hotmail laat afbeeldingen pas zien als de afzender bekend is. Klik daarvoor op 'Markeer als veilig'. Het afzenderadres wordt hiermee aan de lijst van veilige afzenders toegevoegd.
Afbeeldingen die worden meegestuurd - zoals NieuwsSprinter dat doet - worden normaal getoond maar ook aangemerkt als bijlagen, wat in zekere zin klopt.

In Gmail worden afbeeldingen pas weergegeven nadat er op 'Afbeeldingen hieronder weergeven' is geklikt.
Wel kan eenvoudig worden aangegeven dat de afbeeldingen voor een bepaalde afzender altijd direct worden getoond.

Overweeg het versturen van een welkombericht bij nieuwe abonnees en vraag hierin om uw afzenderadres toe te voegen aan het adresboek of de lijst met veilige afzenders.