Add-ons: extra functionaliteit

Brievenbus
NieuwsSprinter is een uitgebreid pakket. Voor een aantal specifieke situaties zijn add-on modules beschikbaar om de functionaliteit verder uit te breiden.
Maatwerk is mogelijk maar meestal niet nodig omdat het programma flexibel te configureren is via parameters.

1. Exporteren adresgegevens

Met deze module kunt u alle adresinformatie die in NieuwsSprinter aanwezig is, exporteren. Daarvoor kunnen verschillende redenen zijn:
 • U wilt zelf een backup maken van uw data.
 • Online staan ook postadressen (van abonnees die zich online hebben aangemeld) en u wilt deze abonnees een mailing per reguliere post sturen.
 • De online-gegevens moeten geanalyseerd worden. Bijv. om een indruk van regionale spreiding of van verdeling in klantengroepen te krijgen.

2. Historie, bewaren van verstuurde nieuwsbrieven

Van elke verstuurde nieuwsbrief wordt 30 dagen een kopie bewaard, de zgn. online versie. Deze nieuwsbrief is vooral bedoeld voor de situaties waarin een nieuwsbrief niet goed te lezen is, bijv. op een smartphone.
De add-on Historie breidt deze functionaliteit uit.

Verschillen tussen nieuwsbrief uit 'Online versie' versus 'add-on Historie'

  Online versie Add-on Historie
Doel
 • Voor lezers van de nieuwsbrief.
 • Alternatieve, online weergave van één specifieke nieuwsbrief.
 • Voor bezoekers website en lezers die oude edities willen inzien.
 • Intern archief voor het terugzoeken van eerder verstuurde edities.
 • Gebruik als tell-a-friend.
 • Indirect te gebruiken als archief van eerder verstuurde afbeeldingen.
Oproepbaar Vanuit nieuwsbrief Vanaf website (archief)
Beschikbaar 30 dagen na versturing Blijvend
Bijwerking tellers #geopend en #geklikt *) x  
Gepersonaliseerd *) x  
Achteraf wijzigen onderwerp / titel nieuwsbrief   x
Kopie maken   x
Opties om weergave te blokkeren Er kan voorkomen worden dat de online versie van een bepaalde verzending wordt opgeslagen. De weergave kan op elk moment worden onderdrukt en weer worden vrijgegeven.
Speciale functies Als er geen online versie (meer) is dan wordt de bezoeker doorgestuurd naar de historische versie, als de add-on Historie wordt gebruikt.
 • Oproepen laatste versie, een-na-laatste en twee-na-laatste editie
 • Overzicht (archief) van verstuurde nieuwsbrieven
 • Selectie per categorie in Enterprise
 • Maatwerk mogelijk
 • De nieuwsbrieven op de website kunnen door zoekmachines worden geïndexeerd waardoor de website beter wordt gevonden.
 • Nieuwe abonnees kunnen automatisch de laatste editie toegestuurd krijgen als welkomstbericht.
*) Deze gegevens zijn relevant bij abonnees op de nieuwsbrief, niet bij bezoekers van de website.


Tell-a-friend, ofwel het doorsturen (forwarden) van nieuwsbrieven
- is een onderdeel van de add-on Historie

Deze optie kan eenvoudig aan een nieuwsbrief worden toegevoegd.
De voordelen hiervan zijn:
 • Fraaie online interface waarin alleen het e-mailadres van de ontvanger ingegeven wordt, eventueel zijn of haar naam en opmerkingen. De eigen gegevens staan al ingevuld.
 • De opmaak is volledig intact, iets wat niet het geval is als uw mailing wordt doorgestuurd via het e-mailprogramma van de lezer.

3. Instellen toegangsrechten per NieuwsSprinter-gebruiker

Deze module kent rechten toe aan individuele gebruikers van NieuwsSprinter. Het doel van de autorisatie is enerzijds bepaalde opties af te schermen en anderzijds om het gebruik van NieuwsSprinter overzichtelijker te maken voor incidentele gebruikers.
Via een gebruikerscode wordt bepaald of iemand toegang heeft tot de volgende deelgebieden:
 • Verzending
 • Onderhoud
 • Controle
 • Tonen (statistieken & logboek)
 • Add-ons
De geldigheid van de toegangsrechten van een gebruiker kan beperkt worden tot een bepaald tijdvak. Daarmee kan de toegang worden geactiveerd voor bijvoorbeeld één dag of voor een vakantieperiode.
Bij het gebruik van de Enterprise-versie kan het Tonen beperkt worden tot een specifieke categorie zodat er geen inzage is in de gegevens van andere gebruikers (categorie1eën).

4. Plannen (schedulen) verzending op later tijdstip

Soms is het praktisch om een batch te 'schedulen': klaar te zetten voor een automatische verzending op een bepaald tijdstip. In NieuwsSprinter kunt u 10 van deze batches voorbereiden. De selectie van layout, eventuele bewerking en het versturen van een test werkt volgens de gebruikelijke methode. Bij het versturen moet u aangeven dat het om een latere verzending gaat, en de datum en tijd invoeren.
Van de start van de automatische batch en de beëindiging ontvangt u per e-mail bericht.

5. CMS-module voor artikelen, nieuwsbrieven en website

Op één plek uw nieuws ingeven en hiervan door de website en uw nieuwsbrief gebruik van laten maken, dat kan met ons cms.
Lees er meer over op de speciale pagina over het CMS voor nieuwsbrieven

Add-ons kosten eenmalig 295 euro per stuk, per abonnement.
Providers kunnen één of meerdere add-ons standaard meeleveren. Raadpleeg daarom uw eigen provider of leverancier voor de exacte specificaties van de NieuwsSprinter-versies.